Klimatfokus.nu

Tänkvärdheter och nyheter med klimatet i fokus

TOPPLISTAN 2018

Tio i topp - Totala utsläpp per land

Tio i topp - Totala utsläpp per capita (totala utsläpp/invånare)

http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions