Klimatfokus.nu

Tänkvärdheter och nyheter med klimatet i fokus

i Sverige släpper vi i dagsläget ut ungefär 4,5 ton koldioxid per person och år, vilket är lägre än världsgenomsnittet på 4,8 ton (jämför gärna med topplistan per capita). Detta beror främst på att svensk energiproduktion huvudsakligen inte kommer från fossila bränslen.1 Trots detta lever vi i Sverige idag som om det fanns 4,2 jordklot2. Till år 2050 behöver utsläppen per person ha sjunkit till max 2 ton per år för att nå klimatmålen3 - en extrem omställning. Ett antal forskare har i en studie identifierat fyra livsstilsval som påverkar utläppen mest, och dessa är i storleksordning: skaffa barn, bil, flyg, köttkonsumtion4.
Vem är du? Är du bättre eller sämre än genomsnittlig svensk? Nedan finns två länkar där du kan uppskatta din klimatpåverkan genom att fylla in information. Den första, Climatebot, är lite enklare, och den andra, från Svenska miljöinstitutet, något mer omfattande. Fyll i formulären och få information om vilka beteenden du som privatperson har som leder till störst utsläpp. Information är första steget mot förändring!

Källor

1. www.ekonomifakta.se
2. www.di.se
3. www.klimatkontot.se
4. https://www.svt.se/nyheter