Klimatfokus.nu

Tänkvärdheter och nyheter med klimatet i fokus

Sveriges totala konsumtionsbaserade klimatpåverkan är ungefär 100 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år, eller cirka 10 ton per person och år. För att leva upp till Parisavtalets 1,5-gradersmål bör utsläppen från världens länder i genomsnitt inte överstiga 1 ton per person och år 20501 - en inget annat än extrem omställning. Sverige lyfts ofta fram som ett föregångsland, framförallt för att vår energiproduktion huvudsakligen inte kommer från fossila bränslen. Trots detta lever vi i Sverige som om det fanns 4,2 jordklot2. Fyra livsstilsval har identifierats som de störst bidragande faktorerna vi som privatpersoner bör ha i åtanke, och dessa är i storleksordning: att skaffa barn, bil, flyg och köttkonsumtion3.
Vem är du? Är du bättre eller sämre än genomsnittlig svensk? Nedan finns en länk där du kan uppskatta din klimatpåverkan. Med klimatkalkylatorn från Världsnaturfonden kan du få en överblick och information om vilka beteenden du som privatperson har som leder till störst utsläpp. Information är första steget mot förändring!

Källor

1. Naturvårdsverket
2. Dagens Industri
3. SVT Nyheter