Klimatfokus.nu

Tänkvärdheter och nyheter med klimatet i fokus

Sveriges totala konsumtionsbaserade klimatpåverkan är ungefär 100 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år, eller cirka 10 ton per person och år. För att leva upp till Parisavtalets 1,5-gradersmål bör utsläppen från världens länder i genomsnitt inte överstiga 1 ton per person och år 20501 - en inget annat än extrem omställning. Sverige lyfts ofta fram som ett föregångsland, framförallt för att vår energiproduktion huvudsakligen inte kommer från fossila bränslen. Trots detta lever vi i Sverige som om det fanns 4,2 jordklot2. Fyra livsstilsval har identifierats som de störst bidragande faktorerna vi som privatpersoner bör ha i åtanke, och dessa är i storleksordning: att skaffa barn, bil, flyg och köttkonsumtion3.
Vem är du? Är du bättre eller sämre än genomsnittlig svensk? Nedan finns två länkar där du kan uppskatta din klimatpåverkan genom att fylla in information. Den första, Climatehero, är lite enklare, och den andra, från Svenska miljöinstitutet, något mer omfattande. Fyll i formulären och få information om vilka beteenden du som privatperson har som leder till störst utsläpp. Information är första steget mot förändring!

Källor

1. Naturvårdsverket
2. www.di.se
3. https://www.svt.se/nyheter